A firma

Nada en A Coruña en 1981. Hoxe conta con amplia experiencia en todas as áreas profesionais do Dereito, especialmente adicados ao dereito privado e a responsabilidade civil.

Cliente

Dende o trato personalizado, márcase unha líña de traballo global, na que se consiga a defensa dos obxectivos marcados mediante a negociación, mediación ou soluciónxjudicial do asunto encomendado.

 

Obxectivo

Proponse coma obxectivo defender os intereses dos clientes, proporcionando un asesoramiento xurídico personalizado, integral, eficaz e de calidade, xerador de confianza e de resultados.

Compromiso

Noso compromiso co cliente é total, cos únicos límites que impón o código deontolóxico e a ética profesional.

Membros do Equipo

01-team

José Luis Villar Pispieiro
Avogado
Tel: 981 121 245

Avogado en exercicio dende o ano 1.981. Previamente cursou os estudios de Náutica na Escuela Oficial de Náutica de La Coruña, superando os exámenes de Capitán da Mariña Mercante. Posteriormente licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela en 1.978. Dende 1.978 ata 1.983 foi Profesor Adxunto de Dereito Marítimo na Escuela Oficial de Náutica de La Coruña, hoxe Escuela Superior de la Marina Civil. Dende o ano 1.981, adícase ao exercicio profesional, participando en diversos congresos e seminarios que abarcan dende o Dereito marítimo ata a responsabilidade civil. É miembro colexiado en todos os Ilustres Colexios da provincia de A Coruña. Membro de LEAN ABOGADOS dende xaneiro de 2019

02-team

José Luis Villar de la Riera
Avogado
Tel: 981 121 245

Licenciado en Dereito pola UDC en 2003. Titulado EPJ Ilustre Colexio de Avogados da Coruña 2003/2005. Colexiata número 4213 do Colexio de Avogados da Coruña. Avogado na práctica dende 2005 na oficina VILLAGA PISPIEIRO ABOGADOS con formación e experiencia específica no campo da responsabilidade civil, desenvolvemento de técnicas de negociación extraxudicial para a resolución de conflitos e asesor empresarial en asuntos civís e comerciais e Consumo. Avogado externo da FIATC na provincia de A Coruña. Director do Área de Responsabilidade Patrimonial da Administración en VÍA SANCIONADORA, especialista en Responsabilidade Civil e Seguros. Deputado 5 da Xunta de Goberno do Colexio de Avogados da Coruña. Membro de LEAN ABOGADOS dende xaneiro de 2019.

03-team

Rubén Vázquez Rodríguez
Avogado
Tel: 981 121 245

Licenciado en Dereito pola UDC en 2003. Titulado EPJ Ilustre Colexio de Avogados da Coruña 2003/2005. Asociado número 4208 do Colexio de Avogados da Coruña. Abogado na práctica dende 2005 na oficina VILLAGAR PISPIEIRO ABOGADOS con formación e experiencia específica no campo da responsabilidade civil, dereito laboral, procesos penais e penitenciarios e consumidores e usuarios. Asesor de negocios en materias laborais e comerciais. Colaborador da Lei de Procedemento Penal e Área Procesal Laboral en VÍA SANCIONADORA. Membro de LEAN ABOGADOS dende xaneiro de 2019.

03-team

Gonzalo Díaz Otero
Avogado
Tel: 981 121 245

Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña, avogado na práctica, asociado 4.520 ICACOR, Máster en Dereito, especializado en Dereito Administrativo e Procedemento de Sancionamento, con formación e experiencia no ámbito da Lei de responsabilidade civil e delitos económicos. Membro do Colexiado do Corpo de Instrutores do Colexio de Avogados da Coruña. Desde 2012 socio director de Vía Sancionadora. Ex membro do Arbitraxe Comercial Internacional Moot. Membro de LEAN ABOGADOS desde xaneiro de 2019.

Áreas de Traballo

Pispieiro Abogados é despacho de carácter xeralista, o cal, co fin de prestar un servizo integral aos nosos clientes, posee amplios coñecementos e experiencia nas materias que se detallan:

 • Dereito da empresa

  A actividade empresarial configura actualmente boa parte do dereito mercantil. Pispieiro Abogados presta un asesoramiento completo, tanto á pequeña e mediana empresa como aos grupos máis consolidados. Os nosos servizos abarcan, entre otros:

  – Constitución de sociedades
  – Procedimientos concursais
  – Defensa do socio
  – Asistencia letrada a Consello de administración
  – Contratación mercantil

  – Modificaciones estatutarias
  – Recuperación de impagados
  – Disolucións e liquidacións
  – Rexistro mercantil

 • Dereito Civil

  Pispieiro Abogados asesora e dirixe toda clase de asuntos en materia de dereito privado. Os expostos a continuación son solamente un exemplo de diversas materias susceptibles de xerar á necesidade de un consello de carácter xurídico:

  – Redacción e revisión de contratos.
  – Separacións, divorcios, unións de feito, modificación de medidas
  – Acordos, particións e liquidacións
  – Sucesións e doazóns

  – Arrendamientos urbanos e propiedade horizontal
  – Expedientes de dominio, inmatriculación de fincas
  – Reclamación por daños e perxuizos, responsabilidade civil

 • Dereito social (Laboral)

  Dentro do amplio marco xurídico que comprende o Dereito Laboral, podemos sinalar como especialidades de Pispieiro Abogados as siguientes materias:

  – Contratación:

  Redacción de todo tipo de contratos, incluidos os de alta dirección
  Modificación de condicións contractuais
  Extinción individual e colectiva de contratos

  – Procesal: asistencia letrada a nosos clientes en todo tipo de procedimientos laborais ante o órgano xurisdiccional social

  – Asesoramiento en materia de Seguridade Social, seguridade e saúde laboral

  – Dereitos e representación dos traballadores
  – Sucesións de empresas
  – Solicitude de subvencións e axudas por contratación
  – Salarios
  – Pensións
  – Despidos
  – Permisos de traballo e residencia
  – Inspeccións e sancións administrativas
  – Cooperativas, mutualidades e sociedades laborais

 • Dereito Administrativo

  – Contratos
  – Recursos, consultas e peticións
  – Autorizacións, licencias e concesiones.
  – Responsabilidade patrimonial
  – Execuciones

  – Subvencións e axudas
  – Función Pública
  – Xustiprecio e Expropiacións
  – Concentración parcelaria
  – Consumidores e usuarios

 • Dereito Penal

  – Delitos contra as personas
  – Derecho penal militar
  – Delitos contra o patrimonio

  – Delitos económicos
  – Dereito penitenciario: clasificación, permisos, etc.

 • Dereito Marítimo

  – Time charter
  – Descubrimientos e extraccións marítimas
  – Fletamento ordinario
  – Abordaxes

  – Transportes en réxime de coñecemento
  – Sancións de pesca
  – Contrato de remolque, avería común e particular: arribada forzosa
  – Dereito marítimo administrativo: auxilios, salvamentos, remolques, asistencia e salvamento.

Honorarios

Pispieiro Abogados ofrece a empresas e particulares os servizos dun despacho tradicional adaptado ás novas tecnoloxías.

Consulte a posibilidadre de contratar os nosos servizos a través de iguala concertada, variable segundo obxectivos e con descontos proporcionais.

Se desexa que lle fagamos presuposto pode solicitalo, sen nengún compromiso nin gasto, no propio despacho (previa cita)
ou a través do noso enderezo de correo electrónico: info@pispieiroabogados.es

Contacto

Tel:  981121245
Fax: 981121287

Emilia Pardo Bazán nº 5, 3º Dereita
CP: 15005
A Coruña

De Luns a Venres
Mañá: 09:30 – 14:30
Tarde: 16:30 – 19:30

Poñemos á túa disposición o seguinte formulario para unha consulta confidencial gratuíta.

Suscríbete a o noso boletín

Defendendo os seus intereses dende 1981